ซึ่งจะลดการออมของครัวเรือน ส่งเสริมความสมดุลต่อการบริโภค

ซึ่งจะลดการออมของครัวเรือน ส่งเสริมความสมดุลต่อการบริโภค

การเปลี่ยนแปลงไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ กรรมการยังสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน CPI ที่ต่ำในปัจจุบันและช่องว่างผลผลิตที่ยังคงเป็นลบ ในบริบทนี้ กรรมการบางคนเห็นพ้องต้องกันว่าควรคงท่าทีนโยบายการเงินในปัจจุบันไว้ ในขณะที่บางคนเห็นช่องว่างสำหรับการผ่อนปรนเพิ่มเติม กรรมการสนับสนุนการปรับกรอบนโยบายการเงินให้ทันสมัยยิ่งขึ้นและความยืดหยุ่นของอัตราแลกเปลี่ยนที่มากขึ้น 

กรรมการบางคนยังสังเกตเห็นประโยชน์ของการปรับปรุงความโปร่งใสเพิ่มเติม

ของการแทรกแซงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการก่อตัวของความเท่าเทียมกลางสำหรับวงการค้ารายวันกรรมการเห็นพ้องต้องกันว่าเพื่อรักษาการเติบโตในอนาคต การยกระดับผลิตภาพจำเป็นอย่างยิ่งโดยการเร่งการปฏิรูปภาคส่วนจริงที่สำคัญอีกครั้ง 

พวกเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดตลาดในประเทศ ส่งเสริมบรรษัทภิบาล และสร้างหลักประกันความเป็นกลางทางการตลาดระหว่างบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจ (SOEs) กรรมการส่วนใหญ่ยังแนะนำให้มีการปฏิรูปเหล่านี้พร้อมกับการยกเลิกการรับประกันโดยปริยายสำหรับ SOE อย่างไรก็ตาม กรรมการบางคนสังเกตเห็นมุมมองของผู้มีอำนาจว่า SOE เป็นหน่วยงานเชิงพาณิชย์ที่แยกจากกันและแบกรับผลทางกฎหมายและทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวเอง 

กรรมการเห็นด้วยกับผู้มีอำนาจเกี่ยวกับความสำคัญของการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม 

ความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค และการกำกับดูแลข้อมูล ในบริบทนี้ พวกเขาแนะนำว่ามาตรการกำกับดูแล ซึ่งรวมถึงมาตรการที่กำหนดเป้าหมายภาคเทคโนโลยี ดำเนินการในลักษณะที่โปร่งใสและคาดการณ์ได้เพื่อลดความไม่แน่นอนของนโยบาย กรรมการยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขช่องว่างข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค พวกเขาสังเกตเห็นความคืบหน้าในการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล e-CNY

กรรมการยินดีกับความพยายามของทางการในการลดความเปราะบางทางการเงิน พวกเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์โดยเพิ่มการตรวจสอบ ความโปร่งใสของความเสี่ยง และการประสานงานและการสื่อสารนโยบาย กรรมการยังแนะนำให้นำมาตรการเชิงมหภาคและเชิงโครงสร้างมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงระยะยาวในตลาดอสังหาริมทรัพย์ พวกเขายินดีกับความพยายามอย่างต่อเนื่องของทางการในการแก้ไขปัญหาการก่อหนี้ระดับสูงขององค์กร และสนับสนุนให้พวกเขาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการล้มละลายตามตลาดและกรอบการแก้ปัญหา

กรรมการยินดีที่กลยุทธ์ด้านสภาพอากาศของจีนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างและเหตุการณ์สำคัญที่เพิ่งเปิดตัวไป เมื่อพิจารณาถึงแผนการปล่อยคาร์บอนสูงสุดภายในปี 2573 กรรมการส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าการเร่งความพยายามในการลดคาร์บอนจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงของความล่าช้าในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2560 กรรมการบางคนสนับสนุนเส้นทางการลดคาร์บอนอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้น รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสมดุลระหว่างสภาพอากาศ วัตถุประสงค์และความมั่นคงทางพลังงาน

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เว็บตรง100 / สล็อตแตกง่ายเว็บตรง