แม้ว่าการตัดไม้ทำลายป่าจะลดลง แต่ก็ยังมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุงอีกมาก

แม้ว่าการตัดไม้ทำลายป่าจะลดลง แต่ก็ยังมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุงอีกมาก

วิธีลดการปล่อยมลพิษ“การมีนโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีที่ถูกต้องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและพฤติกรรมของเราสามารถส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 40-70% ภายในปี 2593 สิ่งนี้นำเสนอศักยภาพที่สำคัญที่ยังไม่ได้ใช้” Priyadarshi Shukla, IPCC Working Group III กล่าว ประธานร่วมในการแถลงข่าวจาก IPCC “หลักฐานยังแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวิตเหล่านี้สามารถปรับปรุงสุขภาพ

และความเป็นอยู่ที่ดีของเราได้”ที่มา: Climate Change 2022: Mitigation of climate changeจัดทำโดย: Ally Rodenเมืองและชุมชนเมืองอื่นๆ เสนอโอกาสสำคัญในการลดการปล่อยมลพิษ การใช้พลังงานที่ลดลง การใชพลังงานไฟฟ้าของการขนส่ง และแหล่งพลังงานที่ปล่อยมลพิษต่ำสามารถช่วยต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้ ข่าวประชาสัมพันธ์ระบุ การเพิ่มการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนผ่านธรรมชาติเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

เพื่อลดการปล่อยมลพิษ

 ชุมชนต้องใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิล และลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด การใช้ประโยชน์จากการเกษตร ป่าไม้ และที่ดินอื่น ๆ อาจส่งผลให้มีการปล่อยมลพิษลดลง แต่ที่ดินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถชดเชยความล่าช้าจากภาคส่วนอื่น ๆ ได้ ตามการเปิดเผยอนาคตของการปล่อยมลพิษและภาวะโลกร้อนคืออะไร?

“ไม่ว่าจะตอนนี้หรือไม่ก็ตาม หากเราต้องการจำกัด

ภาวะโลกร้อนให้อยู่ที่ 1.5°C (2.7°F)” Jim Skea ประธานร่วมของ IPCC Working Group III กล่าวในการแถลงข่าว “หากปราศจากการลดการปล่อยมลพิษอย่างทันทีทันใดในทุกภาคส่วน มันจะเป็นไปไม่ได้เลย”การประเมินนี้แสดงให้เห็นว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสภาพอากาศ จำเป็นต้องจำกัดอุณหภูมิให้ร้อนไม่เกิน 2°C (3.6°F) นอกจากนี้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกจะต้องสูงสุดก่อนปี 2568 และลดลงหนึ่งในสี่ภายในปี 2573 รายงานระบุ

ที่มา: รายงานการประเมิน IPCC ฉบับที่หก: 

การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาสภาพภูมิอากาศ:

จะตอบสนองต่อปัญหาสภาพภูมิอากาศในฐานะบริษัทเมล็ดพันธุ์ได้อย่างไร?ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับตลาดคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก้าวขึ้นสู่ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมล็ดพันธุ์สามารถช่วยต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างไรการจัดการน้ำในโรงงานมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Credit : สล็อตเว็บตรง